Inscripcions

Per a inscriure’s a les activitats podeu feu-lo omplint el següent formulari:


Dibuix - Dimarts tardaDibuix - Dimecres migdia--

L'APASOR amb NIF G08776957 recollim les vostres dades amb la finalitzat de donar-vos els serveis de seguiment d'activitats, així com poder informar-vos d'activitats de l’entitat que poden ser del vostre interès.
Aquestes dades seran conservades durant tot el temps que es mantingui la relació amb l'APASOR o durant el els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Les vostres dades no seran cedides a tercers, excepte a l'empresa que gestiona l'activitat extraescolar per a que pugui desenvolupar el servei que ens heu contractat.
En aquest sentit, consentiu expressament i autoritzeu de manera voluntària que totes les vostres dades siguin tractades per l'APASOR per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment.

Donant compliment al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d' abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques respecte al tractament de les seves dades, us informem que podeu accedir a la consulta de les vostres dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat a: carrer Hedilla, 66 (08031 – BARCELONA) o a l’adreça d’email apasor@gmail.com

O podeu enviar un correu electrònic a:

extraescolars@apasor.cat

Amb les següents dades:

  • Nom de l’alumne
  • Curs que farà el 2018-2019
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Activitats que es vol apuntar i horari si s’escau
  • Si ets soci de l’APASOR o no