Delegats

Contents

REGLAMENTACIÓ

Els delegats de curs són una figura d’interlocució entre els pares i l’APASOR i l’escola i es regeixen pel següent REGLAMENT DELS DELEGATS.

LLISTAT DE DE DELEGATS

En el següent enllaç teniu el LLISTAT DE DELEGATS d’aquest curs.

ACTES DE REUNIONS

Els delegats es reuneixen mensualment per posar en coneixement els sugeriments i queixes dels pares de cada classe. Aquí trobareu tots els actes de les reunions mensuals que es fan: ACTES DE REUNIONS DE DELEGATS