ASSEGURANÇA D’ORFENESA

Benvolgudes famílies,
Amb la finalitat de renovar l’assegurança d’orfenesa de l’escola, ens adrecem a vosaltres per a que ratifiqueu el vostres interès en assegurar-vos per primer cop.

Us recordem que aquesta és una “Assegurança Col·lectiva de Vida”, dirigida als pares i mares de l’escola pertanyents a l’APASOR, per la qual els assegurats tenen dret a una indemnització per import que cobreixi el cost de la escolarització de l’alumne (segons tarifes actuals de l’escola) fins al final dels estudis de batxillerat. La indemnització te lloc en cas de MORT o INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA de l’assegurat.

Es pot assegurar el pare, la mare o ambdós, i també el tutor legal del nen, indicant-ne el nom i la edat (no són assegurables les persones de més de 65 anys).

A títol orientatiu, el preu de l’assegurança serà d’un import de 18,00 € aproximadament, per alumne i persona assegurada a l’any. Farem un únic càrrec al novembre perquè ens permet adaptar-nos en el calendari de pagaments de l’escola i al mateix temps ens facilita la facturació.

No són assegurables les persones que es donin d’alta aquest any i no presentin un estat de salut satisfactori. En el cas que hi hagués un decés o una invalidesa per una malaltia diagnosticada amb anterioritat a l’alta de la persona dins l’assegurança, l’asseguradora no pagarà la indemnització.

També us recordem que heu d’estar al corrent de pagament de la quota de l’Apasor i disposar del corresponent rebut, en cas contrari no podreu gaudir de la cobertura corresponent.

Ben cordialment,
La Junta Directiva
    EI-P3EI-P4EI-P5EP-1EP-2EP-3EP-4EP-5EP-6ESO-1ESO-2ESO-3ESO-4BAT-1BAT-2

    Exclosos

    L'APASOR amb NIF G08776957 recollim les vostres dades amb la finalitzat de donar-vos els serveis de seguiment d'activitats, així com poder informar-vos d'activitats de l’entitat que poden ser del vostre interès. Aquestes dades seran conservades durant tot el temps que es mantingui la relació amb l'APASOR o durant el els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les vostres dades no seran cedides a tercers, excepte a l'empresa que gestiona l'assegurança d'orfenesa per a que pugui desenvolupar el servei que ens heu contractat. En aquest sentit, consentiu expressament i autoritzeu de manera voluntària que totes les vostres dades siguin tractades per l'APASOR per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment. Donant compliment al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d' abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques respecte al tractament de les seves dades, us informem que podeu accedir a la consulta de les vostres dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat a: carrer Hedilla, 66 (08031 – BARCELONA) o a l’adreça d’email apasor@gmail.com