Liquidació de comptes 2019-2020 i pressupost 2020-2021