Inscripció per ser Delegat

Benvolgudes famílies,

Estem a l’inici d’un nou curs i des de l’APASOR volem treballar ja per l’elecció d’un Delegat de pares pel curs 2023-2024.

Les funcions dels Delegats venen descrites en el corresponent Reglament Intern, essent la funció principal la d’exercir de portaveu del col·lectiu de pares i mares del curs que representi fent d’interlocutor amb l’Escola a través de l’APASOR. Volem recordar que queden exclosos els temes de caire pedagògic i temes individuals, doncs aquests són competència d’altres òrgans.

Per poder presentar-se com a Delegat es requereix ser soci de l’APASOR i manifestar la intenció de ser-ho mitjançant la butlleta adjunta (Butlleta d’Inscripció) o insertant les dades al formulari al final de la pàgina. Amb la implicació dels Delegats volem contribuir a incrementar el grau de comunicació entre els pares i l’escola.

Els Delegats fan aproximadament un reunió cada mes i mig, on hi participa a més algun membre de la Junta Directiva de l’APASOR. En aquestes reunions es tracten temes que als pares els preocupen i s’intenta donar respostes i solucions el més aviat possible, i també es
tracten iniciatives i possibles col·laboracions.

En nom de la Junta Directiva de l’APASOR volem agrair-vos la vostra tasca durant el curs. La vostra col·laboració ens beneficiarà segur a tots.

Us animem a tots/totes a col·laborar, omplint les dades següents i fent-les arribar a la bústia que l’APASOR tenim a Secretaria de l’escola, via correu electrònic a apasor@gmail.com o omplint el formulari següent.

GRÀCIES,

La Junta Directiva

    L'APASOR amb NIF G08776957 recollim les vostres dades amb la finalitzat de donar-vos els serveis de seguiment d'activitats, així com poder informar-vos d'activitats de l’entitat que poden ser del vostre interès. Aquestes dades seran conservades durant tot el temps que es mantingui la relació amb l'APASOR o durant el els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les vostres dades no seran cedides a tercers, excepte a l'empresa que gestiona l'activitat extraescolar per a que pugui desenvolupar el servei que ens heu contractat. En aquest sentit, consentiu expressament i autoritzeu de manera voluntària que totes les vostres dades siguin tractades per l'APASOR per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment. Donant compliment al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d' abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques respecte al tractament de les seves dades, us informem que podeu accedir a la consulta de les vostres dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat a: carrer Hedilla, 66 (08031 – BARCELONA) o a l’adreça d’email apasor@gmail.com

    Notes:

    • En cas de tenir altres fills al centre indicar només el nom del fill/filla del curs que es vol representar.

    IMPORTANT: Pel fet de ser delegat es publicarà el correu electrònic i/o el telèfon de contacte que heu facilitat a la resta de famílies de la classe per tal que pugueu ser contactats i mantenir la comunicació que sigui necessària per a la gestió de les tasques pròpies del delegat de curs.