Orfenesa

ASSEGURANÇA D’ORFENESA

Benvolgudes famílies,
Amb la finalitat de renovar l’assegurança d’orfenesa de l’escola, ens adrecem a vosaltres per a que ratifiqueu el vostres interès en assegurar-vos per primer cop.

Us recordem que aquesta és una “Assegurança Col·lectiva de Vida”, dirigida als pares i mares de l’escola pertanyents a l’APASOR, per la qual els assegurats tenen dret a una indemnització per import que cobreixi el cost de la escolarització de l’alumne (segons tarifes actuals de l’escola) fins al final dels estudis de batxillerat. La indemnització te lloc en cas de MORT o INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA de l’assegurat.

Es pot assegurar el pare, la mare o ambdós, i també el tutor legal del nen, indicant-ne el nom i la edat (no són assegurables les persones de més de 65 anys).

A títol orientatiu, el preu de l’assegurança serà d’un import de 19,00 € aproximadament, per alumne i persona assegurada a l’any. Farem un únic càrrec juntament amb la quota de l’Associació, doncs ens facilita la facturació.

No són assegurables les persones que es donin d’alta aquest any i no presentin un estat de salut satisfactori. En el cas que hi hagués un decés o una invalidesa per una malaltia diagnosticada amb anterioritat a l’alta de la persona dins l’assegurança, l’asseguradora no pagarà la indemnització.

També us recordem que heu d’estar al corrent de pagament de la quota de l’Apasor i disposar del corresponent rebut, en cas contrari no podreu gaudir de la cobertura corresponent.

Ben cordialment,
La Junta Directiva