VOLEIBOL

VOLEIBOL

  Edat EP (Cicle Superior), Educació Secundària
  Horari Divendres de 17:15 a 18:15h
  Preu 20€/mes

 VOLEIBOL

 

 

OBJECTIUS GENERALS:

 • Aprendre a jugar així com els moviments i gestos bàsics (servei, recepció, col·locació i rematada).
 • Gaudir de l’esport com activitat de grup.
 • Saber el reglament de l’esport.
 • Respectar els companys així com el material que fem servir.
 • Potenciar normes de conducta com a part important de l’activitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar tot tipus de desplaçaments de la pilota.
 • Dominar els gestos específics.
 • Executar, en situacions de joc, els elements bàsics de l’esport en equip.
 • Descriure les regles bàsiques del voleibol.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.

CONTINGUTS:

 • Tècnica individual.
 • Participació activa en les activitats.
 • Superació personal.
 • Cura del material.
 • Acceptació d’un mateix i respecte vers els companys.

LES SESSIONS:

 • La temporada estarà basada principalment en que els nens i nenes es familiaritzin amb la pilota; ja que en aquestes edats és fonamental que estiguin en contacte constant amb ella.
 • La condició física i la tàctica es treballarà en els nivells superiors.

SEQÜENCIACIÓ:

 • La temporada estarà dividida en tres parts (coincidint amb els trimestres) i en cada una es treballarà principalment un aspecte determinat del joc (servei, recepció, col·locació i rematada).

AVALUACIÓ: A l’acabar el curs (si cal), es lliurarà a les famílies un informe on s’informarà de l’evolució i aprenentatge dels alumnes i també de la seva actitud.

EDAT: Cicle Superior i secundària.

GRUP: El nombre màxim d’infants per grup serà de 15 per monitor/a.

DIES I HORARIS:  Divendres de 17:15 a 18:15h

PREU: El preu serà de 20 € mensuals per alumne.