Mètode Wits

Mètode Wits

  Edat Educació primària
  Horari

Dimarts i Dijous de 8:15 a 8:45h – grup obert

Dimarts i Dijous de 14:15 a 14:45h – grup obert

  Preu 50€/mes – Fes una prova gratuïta!
    Grups de 5 a 8 nens. Per obrir grup nou es necessita un mínim de 5 nens
Es faran informes trimestrals i al final de curs un informe global

MÈTODE WITS

MetodeWits

Mètode Wits és una activitat que entrena de forma lúdica la concentració, memòria, atenció i impulsivitat dels nens.

Al material emprat destaca el braçalet de Biofeedback, gràcies al qual tant el nen com el monitor tenen un feedback constant de la concentració a cada moment. L’activitat empra videojocs que els nens han de superar i, durant aquests, són recompensats si el senyal que rep del braçalet és de concentració.

Tractant d’aconseguir el màxim nombre de punts possible, els nens van s’esforcen i d’aquesta manera entrenen al màxim les seves capacitats cognitives. Això els ajudarà no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en la presa de decisions, planificació, habilitats socials, etc.

Per a més informació consultar a www.metodowits.com

Joan Pont Flujas
Director Centro Wits Barcelona