INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS

INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS

  Edat Educació infantil
  Horari Dimarts i dijous de 16:45 a 17:45
  Preu 33€/mes
    Màxim 10-15 infants per monitor

Organitzat per

Activa INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS

OBJECTIUS GENERALS:

 • Treballar la identitat personal mitjançant:
  • el control del cos i el moviment en l’espai / temps.
  • organitzar i afinar el repertori motriu bàsic.
 • Comunicar-se amb si mateix i amb la resta de la classe.
 • Treball de la capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual, de relació amb els altres …

 OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar alguns moviments i desplaçaments coordinats.
 • Aprendre alguns gestos específics dels diferents balls.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.
 • Realitzar les tècniques específiques al seu nivell de forma correcte.
 • Cooperar en l’organització de les activitats i ajudar en tot el que es pugui.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.

CONTINGUTS:

 • Iniciació als balls moderns.
 • Coordinació i ritme musical.
 • Coreografies aeròbiques i de balls moderns incidint en la relació alumne-música (ball).
 • Solidaritat, col·laboració i respecte vers els companys.

LES SESSIONS:

 • Escalfament basat en jocs i incloent petites seqüències de passos i desplaçaments (15 min. aprox.).
 • Treball de col·locació, postures i passos bàsics (10 min. aprox.).
 • Desplaçaments utilitzant coreografies (20 min aprox.).
 • Coreografies: combinant passos treballats a classe, utilitzant l’espai, canvis de front, diferents ritmes musicals i distintes dinàmiques. Preparació de les coreografies pels diferents festivals.

EDAT: Educació infantil.

GRUP:  El nombre màxim d’infants per grup serà de 10-15 per monitor/a.

DIES I HORARIS: Dimarts i dijous de 16,45 a 17,45 h

PREU: El preu serà de 33 € mensuals per alumne.