GIMNÀSTICA RÍTMICA

GIMNÀSTICA RÍTMICA

  Edat Educació primària i secundària
  Horari Dimecres de 17 a 18h
  Preu 23€/mes
    Màxim 10-15 infants per monitor

Organitzat per

Activa GIMNÀSTICA RÍTMICA

OBJECTIUS GENERALS:

 • Afirmar la identitat personal a través de:
  • Dominar el cos i el moviment a l’espai / temps.
  • Organitzar i afinar el repertori motriu bàsic.
  • Crear projectes d’acció compartits.
 • Comunicar-se amb si mateix, els altres, els objectes i l’entorn, …
 • Tenir capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual, de relació amb els altres..
 • Tenir capacitat de pensament operacional: anàlisi i síntesi del que ha passat. Descrivint, seqüenciant, enumerant… allò concret.

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS:

 • Iniciació a la gimnàstica rítmica esportiva.
 • Introducció a la tècnica corporal de base de la G.R.E. (escalfament).
 • Ritme musical.
 • Tècnica base dels diferents aparells de gimnàstica rítmica (pilota, corda, maces, cèrcols i cinta.
 • Coreografies rítmiques incidint en la relació gimnàsta-música (ball).
 • Adquisició de les H.M.B (habilitats motrius bàsiques). Desplaçaments, llançaments i recepció dels aparells de rítmica.
 • Millora de les capacitats condicionals (força, flexibilitat, velocitat, resistència) incidint en la flexibilitat.
 • Coordinació.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS:

 • Concepte de gimnàstica rítmica.
 • La tècnica corporal.
 • Els aparells.
 • El joc.
 • El ritme musical.

CONTINGUTS D’ACTITUDS, VALORS I NORMES:

 • Solidaritat entre elles.
 • Col·laboració.
 • Respecte mutu (gimnasta-gimnasta / gimnasta-entrenadora).
 • Hàbits d’higiene.
 • Responsabilitat.

LES SESSIONS:

 • Escalfament: (5 min. aprox. Preparació del material).
 • Activitats físiques de tipus atlètic mitjançant jocs diversos. Durada aprox. 10-15 min.
 • Part principal:

Treball de les habilitats motrius bàsiques per realitzar les diferents coreografies que presentarem a final de curs. Treball amb o sense material (pilotes, cèrcols, maces, cintes, cordes) segons l’edat de les participants. Activitats específiques que contemplin la realització dels gestos bàsics de la gimnàstica rítmica. Durada aprox.   30-35 min.

 • Part final:

Jocs de tornada a la calma i endreçar material. 5-10 minuts.

EDAT: Educació primària i secundària.

GRUP: El nombre màxim d’infants per grup serà de 15 per monitor/a.

DIES I HORARIS:  Dimecres de 17 a 18h

PREU: El preu serà de 23 € mensuals per alumne.