ESCOLA DE FUTBOL

ESCOLA DE FUTBOL

  Edat EI, EP i ES fins 2n ESO
  Horari Divendres 17 a 19
  Preu 33€ /mes

Organitzat per

Activa 

ESCOLA DE FUTBOL

OBJECTIUS GENERALS:

 • Aprendre a jugar així com els moviments i gestos bàsics (control, xut i passada).
 • Gaudir de l’esport com activitat de grup.
 • Saber el reglament de l’esport.
 • Respectar els companys així com el material que fem servir.
 • Potenciar normes de conducta com a part important de l’activitat.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar tot tipus de desplaçaments amb la pilota.
 • Dominar els gestos específics.
 • Executar, en situacions de joc, els elements bàsics de l’esport en equip.
 • Descriure les regles bàsiques del futbol-sala.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.

CONTINGUTS:

 • Tècnica individual.
 • Participació activa en les activitats.
 • Superació personal.
 • Cura del material.
 • Acceptació d’un mateix i respecte vers els companys.

LES SESSIONS:

 • La temporada estarà basada principalment en que els nens es familiaritzin amb la pilota; ja que en aquestes edats és fonamental que estiguin en contacte constant amb ella. El treball de la condició física i la tàctica es treballarà en els nivells superiors.

EDAT: Educació Infantil, primària i secundària

GRUP: El nombre màxim de nens per grup serà de 15 per monitor.

DIES I HORARIS: Divendres de 17 a 19

PREU: El preu serà de 33€ mensuals per alumne.