ESCOLA DE FUTBOL

ESCOLA DE FUTBOL

  Edat EI, EP i ES fins 2n ESO
  Horari Divendres 17 a 19
  Preu 30€ /mes

 

ESCOLA DE FUTBOL

 

 

OBJECTIUS GENERALS:

 • Aprendre a jugar així com els moviments i gestos bàsics (control, xut i passada).
 • Gaudir de l’esport com activitat de grup.
 • Saber el reglament de l’esport.
 • Respectar els companys així com el material que fem servir.
 • Potenciar normes de conducta com a part important de l’activitat.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar tot tipus de desplaçaments amb la pilota.
 • Dominar els gestos específics.
 • Executar, en situacions de joc, els elements bàsics de l’esport en equip.
 • Descriure les regles bàsiques del futbol-sala.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.

CONTINGUTS:

 • Tècnica individual.
 • Participació activa en les activitats.
 • Superació personal.
 • Cura del material.
 • Acceptació d’un mateix i respecte vers els companys.

LES SESSIONS:

 • La temporada estarà basada principalment en que els nens es familiaritzin amb la pilota; ja que en aquestes edats és fonamental que estiguin en contacte constant amb ella. El treball de la condició física i la tàctica es treballarà en els nivells superiors.

SEQÜENCIACIÓ:

 • La temporada estarà dividida en tres parts (coincidint amb els trimestres) i en cada una es treballarà principalment un aspecte determinat del joc (conducció, passada i xut).
 • En la primera part es pretendrà que els nens treballin la conducció de la pilota, amb exercicis específics i variats com ara regatejar cons, adversaris, etc.
 • En la segona part es potenciarà la tècnica de la passada sense oblidar la conducció de la pilota. Aquest aspecte és fonamental per que comencin a conèixer el que és el joc enequip. Exercicis variats com passes per parelles, “rondos” … donaran cos a les sessions.
 • Finalment, a la tercera part, es donarà més importància al xut a porteria. Això vol dir que es treballarà la direcció del llançament.
 • Tots els exercicis es combinaran al llarg de la temporada amb exercicis de condició física general treballada mitjançant diferents jocs.
 • Trimestralment s’intentarà jugar un partit amb algun equip de la mateixa edat. Aquest podrà ser a qualsevol de les dues escoles.

AVALUACIÓ: A l’acabar el curs (si cal), es lliurarà a les famílies un informe on s’informarà de l’evolució i aprenentatge dels alumnes i també de la seva actitud.

EDAT: Educació Infantil, primària i secundària

GRUP: El nombre màxim de nens per grup serà de 15 per monitor.

DIES I HORARIS: Divendres de 17 a 19

PREU: El preu serà de 30 € mensuals per alumne.