BALLS MODERNS

BALLS MODERNS

Edat Educació primària i secundària
Horari Divendres de 17 a 18h (petites) de 18 a 19h (grans)
Preu 20€/mes
Màxim 10-15 infants per monitor

 BALLS MODERNS

 

 

OBJECTIUS GENERALS:

 • Afirmar la identitat personal mitjançant:
  • el domini del cos i el moviment en l’espai / temps.
  • organitzar i afinar el repertori motriu bàsic.
  • crear projectes d’acció compartits.
 • Comunicar-se amb si mateix i amb la resta de companys/es.
 • Tenir capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual, de relació amb els altres …
 • Tenir capacitat de pensament operacional: anàlisi i síntesi del que ha passat. Descrivint, fent seqüències, enumerant … allò concret.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar tot tipus de moviments i desplaçaments coordinats.
 • Dominar els gestos específics dels diferents balls.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.
 • Realitzar les tècniques específiques al seu nivell de forma correcte.
 • Cooperar en l’organització de les activitats i ajudar en tot el que es pugui.
 • Esforçar-se per la pròpia superació en les sessions.

CONTINGUTS:

 • Iniciació als balls moderns.
 • Introducció a la tècnica corporal de base (escalfament).
 • Coordinació i ritme musical.
 • Coreografies aeròbiques i de balls moderns incidint en la relació alumne-música (ball).
 • Solidaritat, col·laboració i respecte vers els companys.

LES SESSIONS:

 • Escalfament basat en jocs i incloent exercicis d’estiraments, contraccions, combinacions i petites seqüències de passos i desplaçaments (15 min. aprox.).
 • Treball de col·locació, postures i passos bàsics (10 min. aprox.).
 • Desplaçaments utilitzant coreografies (20 min aprox.).
 • Coreografies: combinant passos treballats a classe, utilitzant l’espai, canvis de front, diferents ritmes musicals i distintes dinàmiques. Preparació de les coreografies pels diferents festivals.

AVALUACIÓ: Al final de cada trimestre es lliurarà a les famílies un informe on s’hi reflecteix l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes i també la seva actitud.

EDAT: Educació primària i secundària

GRUP: El nombre màxim de nens per grup serà de 10-15 per monitor/a.

DIES I HORARIS: Divendres de 17 a 18h (grup petites) i de 18 a 19h (grup grans)

PREU: El preu serà de 20 € mensuals per alumne.