ACOLLIDA TARDES

ACOLLIDA TARDES

Edat Educació infantil
Horari De dilluns a divendres de 16:45 a 17:45
Preu 30€/mes

Dia esporàdic 4€/dia

Més de 5 dies al mes 2€/dia

Serà necessari un mínim de 10 nens fixes al mes