2ª REUNIÓ DE DELEGATS CURS 2016-2017 (13-10-2016)

13 D’OCTUBRE DE 2016

DELEGATS ASSISTENTS: P3-A, P3-B, P4-A, P4-B, P5-A, 1r EP-A, 1r EP-A, 2n EP-B, 3r EP-B, 4rt EP-B, 5e EP-B, 6è EP-B, 1 ESO-A, 3r ESO-A.

 

RESUM

La reunió comença poc més tard de les 17:15 hores. A continuació es detallen els punts comentats al llarg de la reunió:

 1. Comunicació. Es comenta l’ús del canal del Whatsapp. Cal fer-lo servir amb prudència i sempre intentant transmetre informació la veracitat de la qual s’hagi pogut verificar. A més caldrà fer servir el canal oficial i comunicat per la direcció per transmetre qualsevol comentari/queixa respecte als temes gestionats directament per l’escola (adreça del director, dberdala@lasalle.cat). Cal entendre la figura del delegat com a part a qui cal informar de possibles incidències per no serà substitutiu d’aquest canal oficial.
 2. Delegats. Es comunica que a finals de octubre o principis de novembre s’enviarà la circular a les famílies on s’indicaran les dades del delegat de pares de cada classe. Es revisen els grups on no hi ha delegat per si es pot ajudar a trobar algun voluntari. La figura del delegat es manté, per qui tingui dubtes pot consultar els reglament disponible al blog.
 3. Pla d’emergència. Es confirma que durant el curs 2016-2017 es faran dos simulacres. Si finalment no es duu a terme el primer simulacre, s’enviarà una carta per part dels delegats on s’exigirà la planificació definitiva.:
  • Setmana 17-21 Octubre. Primer simulacre per a testejar el sistema. S’avisarà als pares de la seva realització.
  • Data sense determinar. Segon simulacre, aquest ja no serà avisat.
 4. Càmeres de videovigilància. S’han instal·lat càmeres de videovigilància en diferents àrees comuns de l’escola (La Salle Gran). Aquestes zones comprenen les dues entrades, el passadissos de BAT, ESO i Primària (juntament amb la zona de despatxos) i el soterrani. Totes les càmeres estan degudament identificades amb el seu cartell informatiu, s’han instal·lat com a efecte dissuasiu. En compliment de la normativa vigent el temps de permanència de les imatges serà temporal i en principi només estarà disponible per la direcció del centre.
 5. Xandalls nous. S’han rebut diverses queixes davant la resistència del teixit de la nova equipació esportiva vers les rascades o frecs. Cal redirigir les queixes/comentaris dels pares cap a la empresa Uni4me, inicialment fent servir la bústia de suggeriments disponible. Per una altra banda, s’informa que al 2n trimestre s’enviarà a les famílies que hagin adquirit alguna peça una enquesta de satisfacció. Novament caldrà fer servir aquesta enquesta com a vehicle per comunicar oficialment la opinió al respecte.
  L’equipació antiga es podrà fer servir fins al curs 2017-2018 (inclòs).
 6. Venda llibres online. Es comenta que aquest sistema ha arribat per quedar-se, es tornarà a fer servir en propers cursos. Aquest any s’han identificant alguns punts de millora (p.ex. deixar fora d’aquest sistema la compra del material obligatori) que s’intentaran solucionar de cara al curs vinent.
 7. Extraescolars gestionades per l’APASOR. Les activitats han començat amb certa normalitat a l’octubre. S’ha detectat una alta afluència d’alumnes que volien provar Robòtica i/o Balls Moderns (La Salle Gran) sense estar encara inscrits. Això ha pogut provocar certa massificació que caldrà evitar una vegada l’activitat s’hagi regularitzat. També es comenten queixes sobre l’horari de Balls Moderns que es gestionarà amb Diversport (empresa que imparteix l’extraescolar).
 8. Anglès extraescolar. Tot i no ser una activitat gestionada per l’APASOR, els delegats reben els comentaris dels pares al respecte. Es comenta que aquest curs hi ha hagut una disminució important dels alumnes inscrits i s’està a la espera de veure si hi ha cap moviment per part de l’escola.
 9. Xerrades. Es comenta que s’està treballant per preparar 3 xerrades aquest curs. Una per trimestre. Conforme es vagin tancant els conferenciants s’informarà a les famílies.
 10. Comissions. Les comissions que queden confirmades com a grup de treball per a aquest curs són: Loteria Nadal, Xerrades, Festes, Ombra pati, Extraescolars. No s’han pogut definir més grups de treball per manca de persones que ho puguin portar a terme. En aquest punt s’acorda revisar les comissions òrfenes per veure si en poden sortir voluntaris per muntar grups de treball.
 11. Aportació escola. Es comenta que dintre de la col·laboració de l’APASOR amb l’escola pel curs actual els punts amb més pes serien: auxiliar de conversa (100% d’un dels auxiliars), Snappets per primària (33% subvencionat) i activitat de robòtica curricular a 5è de primària (100% subvencionat). Queda pendent el tema de l’ombra de pati, caldrà sotmetre a votació dels socis la inversió a realitzar a la propera assemblea.
 12. Quota digital. Es demana el significat de la quota digital que actualment s’inclou al rebut de l’escola. Inicialment es va plantejar com una inversió temporal per finançar la instal·lació de pissarres digitals, però actualment aquesta quota serveix pel manteniment i renovació de tot l’equipament digital de l’escola (xarxa internet, sala informàtica, pissarres, projectors, etc).
 13. Consell escolar. Aquest curs toca renovació de professors i alumnes.
 14. Contenidors. Finalment s’han mogut els contenidors que estaven davant de la porta de secretaria, tot i que no han anat molt lluny.
 15. Calendari activitats 2016-2017. Les dates associades a les principals activitats del curs són:
  • Carnestoltes: 24/02 (celebració escola); 25/02 (celebració APASOR)
  • Caminada a Can Coll: 02/04 (pendent confirmar amb l’escola que no coincideix amb cal altre activitat)
  • Pujada a Montserrat: 05-06/05
  • Festes La Salle: 12-13/05
 16. Ordinadors 1er ESO. Es comenta que aquest any els alumnes de 1er de ESO han trigat en disposar dels ordinadors portàtils més de 3 setmanes, situació per la qual a principi de curs l’activitat a l’aula es va haver d’adaptar a aquesta situació. Es comentarà a la propera reunió de junta. També es comenta que alguns dels equips havien arribat amb desperfectes però que es va reaccionar prou ràpidament per resoldre aquesta situació i no va ser un problema.
 17. Deures ESO. Des dels delegats de ESO es reben queixes, com en cursos passats, del volum de deures dels alumnes. Caldria veure com encaixa aquest model amb el projecte encetat per l’escola per entrar al programa Escola Nova 21.
 18. Aparcament bici. Es demana estudiar la possibilitat de disposar d’aparcament de bicicletes a les rodalies de l’escola. Aquest tema ja es va comentar el curs anterior, concretament a la reunió del 25-11-2015 (es pot consultar l’acta d’aquella reunió al blog de l’APASOR). En aquell moment es va descartar ja que  característiques del carrer i voreres que envolten l’escola no reuneixen les condicions òptimes per aquest tipus d’instal·lacions, tant per les condicions físiques com per les aglutinacions que es produeixen a l’hora de recollida de la mainada.
 19. Escola Nova 21 / Possible canvi espai per C. I. de Primària. L’escola es va presentar aquest estiu al programa Escola Nova 21. Dintre de Salle Catalunya es van presentar La Salle Santa Coloma de Farners i La Salle Horta. Finalment, gràcies a una aportació addicional de la diputació, s’han acceptat totes les sol·licituds (aprox. 500). Al desembre es farà una selecció de 30 escoles per entrar a una prova pilot.
  Encara que l’escola no entri en aquesta prova pilot, ja s’ha decidit tirar endavant amb l’adaptació al programa. D’entrada hi ha prop de 40 professors de l’escola que estan fent formació en avaluació per competències, entre d’altres temes.
  El motor del canvi escollit és en aquest cas la INNOVACIÓ. Això implicarà canviar dinàmiques i espais. El que l’escola té clar és que amb l’espai actual no es pot innovar, i ha entrat en la cerca de nous espais.
  Dintre d’aquesta cerca es van assabentar de la disponibilitat de l’edifici de l’antiga escola adjacent a l’edifici actual del parvulari. Tot i que inicialment s’havia parlat de treure el parvulari de la ubicació actual degut a un elevat cost del lloguer, s’està considerant aquesta opció donades les possibilitats que ofereix i l’absència de espais similars al barri.
  Si finalment tirés endavant, la idea és mantenir 1r i 2n de primària a aquest nou espai (no baixarien a La Salle Gran fins 3r). Per a que això sigui una realitat caldrà abordar una renovació completa d’aquest edifici (nou menjador, nou gimnàs, sales polivalents, etc.).
  En el cas de continuar amb aquest projecte, s’alliberaria també espai a La Salle Gran que permetria ampliar espais per la innovació i resoldre problemes ja coneguts (menjador, etc).
  Cal entendre, doncs, aquest tema com un projecte en fase d’estudi, ja que encara no hi ha res en ferm. Quan hi hagi més informació s’informarà a les famílies.

Es dona per finalitzada la reunió prop de les 19:15.

Download Document: 2a Reunio delegats 2016-17 2016_10_13