7º REUNIÓ DE DELEGATS CURS 2015-2016 (09-05-2016)

9 DE MAIG DE 2016

 ASSISTENTS: Óscar Catalán (subs. P3 A), Cristina Cabezas (P3 B), Alicia Jiménez (P4 A), Paloma Guerra (P5A), Ana Galbán (subs. P5 B), Eva Cortés (1r EP A), Elena Teixidor (2n EP A),  Nuri Cadenas  i Raquel Porcuna (3r EP B), Carino Gincoff (4rt EP A), Conchi Menéndez (4rt EP B), Laura Masià ( 5è EP A), Nuria Campo (5è EP B), Ana González ( 1 ESO A), Mati Seoane (1 ESO B), Marga Álvaro (3 ESO B), Fina Olivares (2on Batxillerat A).

RESUM

La reunió comença poc més tard de les 17:15 hores.

A continuació s’exposen els punts tractats a la reunió:

 1. Es comenta com van anar les festes de La Salle. Percepció que van ser massa d’hora i això ens va desfavorir. S’explica que l’escola les va avançar per tema de calendari.
 2. Es presenta la proposta d’una família de reciclatge de llibres. Es trasllada a la direcció i ens confirma que la Salle Catalunya no recolza aquestes gestions. S’informa que alguns llibres ja estan reciclats, com els de religió, alguns de lectura…etc. La Direcció informa que no es poden recolzar aquestes gestions però que entenen que sempre s’han aprofitat llibres d’un curs a un altre i això es pot continuar fent, però no es podrà gestionar per part de l’escola.
 3. Es demanen colònies cada any, es posa en coneixement dels delegats tot i que ja una família ha enviat un mail al director de l’escola amb la petició.
 4. Es comenta que es recolliran signatures per demanar el canvi d’ubicació dels contenidors del carrer Letamendi.
 5. Es parla del canvi d’equipació. Finalment no ho distribuirà l’Abacus. La Salle Catalunya ha marcat dos possibles distribuïdors i se n’ha escollit un d’ells. Canvia el xandall i la bata, conviuran les dues equipacions durant un parell d’anys. Es demana més ús del xandall per part de les famílies, com per exemple per a les excursions.
 6. Es reclama que cada cop les classes de piscina duren menys. Es comentarà a la direcció de l’escola.
 7. Es proposa convidar, de cara al curs vinent, als coordinadors de l’escola a les reunions de delegats. Està clar que no vindran a totes, però potser ajuda la seva presència en alguna de les reunions. Es comenta al Director i dona el vistiplau per fer-ho.
 8. Es comenta que el Pla d’emergència està en marxa i previst un simulacre per finals de maig. Es consulta amb el director i informa que es farà la última setmana de maig o bé la primera de juny. S’enviarà circular als més petits per tal que les famílies estiguin al cas i no s’espantin (només Salle Gran).
 9. Es demana aclariment de resultats de l’Assemblea General quant a petició d’eleccions. Informem del que va passar a l’Assemblea i que sabem que s’estan recollint signatures per demanar eleccions. També recordem que el Director va informar a l’Assemblea que al web hi ha un protocol d’assetjament penjat al web, davant els comentaris que tornen a sorgir sobre aquest tema per possibles alumnes conflictius de l’escola. El Director confirma que el Protocol està penjat i que es pot consultar ja. També informa que de cara a l’any vinent hi haurà càmeres de vigilància en espais estratègics, ja que es reclama més vigilància.
 10. Es comenta que hi ha massa ús del mòbil a les aules. Es proposa confeccionar un protocol d’ús del mòbil donat, que tot i que a les aules està prohibit, hi ha nens que els porten. Es demana rigorositat en l’ús tant per part dels alumnes com per part del professorat, que s’ha detectat que també en fan ús. Es trasllada aquesta proposta a la direcció i sembla ben rebuda. També demana que si s’han detectat professors que fan ús del telèfon mòbil, l’informem de quins són els que ho fan.
 11. Es pregunta si la última setmana d’escola, que hi ha jornada intensiva, del 13 al 21 de juny, hi haurà monitoratge a la tarda. El director informa que sí, però es demanarà compromís que qui faci ús d’aquest servei ho haurà de fer tots els dies. Serà gratuït.
 12. La professora substituta d’anglès ha suposat una davallada de les notes dels nens que es pensa immerescuda, es demana a l’escola que es tingui en compte de cara a la mitja de curs. El Director de l’escola ens informa que ja es té en compte.
 13. El sistema d’estudi amb PC pels nens de la ESO detecta una carència quant que l’assignatura de Medi no es pot imprimir i els nens es veuen obligats a estudiar de la pantalla. Es demana a la direcció de l’escola que se solucioni i que es puguin imprimir els pdf del temari. També es demana que es doni més utilitat a l’ordinador en d’altres assignatures.

S’informarà de la data de la última reunió de curs per encaixar-la quan no hi hagi festivals de fi de curs de cap cicle.

Download Document: 7º REUNIÓ DE DELEGATS CURS 2015-2016 (09-05-2016)